Autyzm a ICF – narzędzie

Narzędzie do nauki tworzenia opisu ICF dla spektrum autyzmu. Bazuje na wytycznych dla ICD-11. Przed skorzystaniem warto zapoznać się z:

  1. Czym jest klasyfikacja ICF i jak ją stosować
  2. Opis narzędzi dla ICF

 

Obejmuje: nabywanie umiejętności płynnego i dokładnego rozpoznawania znaków alfabetu (także Brailla, ACC, itp. jeśli dotyczy), odczytywanie słów z prawidłową interpunkcją oraz rozumienie słów i fraz.
Obejmuje: naukę tworzenia symboli, które reprezentują dźwięki lub frazy, w celu przekazywania znaczenia (w tym język Brailla i inne, jeśli dotyczy), sprawny i poprawny gramatycznie zapis.
Obejmuje: naukę operowania liczbami i wykonywanie prostych i złożonych operacji matematycznych, w tym korzystanie z właściwych znaków dla np. dodawania, a także dobieranie odpowiednich operacji matematycznych do problemu.
Obejmuje: reakcję na ludzki głos, rozumienie prostych i złożonych mówionych komunikatów, rozumienie stwierdzeń dotyczących faktów ale też wyrażeń idiomatycznych.
Obejmuje: odczytywanie gestów, symboli, rysunków, rozumienie, że ziewamy, kiedy jesteśmy zmęczeni, itp.
Obejmuje: odczytywanie i rozumienie wiadomości przekazywanych w jakimś sformalizowanym języku migowym.
Obejmuje: nie tylko rozumienie dosłowne zapisanych wiadomości (w tym w języku Brailla), ale także intencji, kontekstu, na poziomie umożliwiającym np. śledzenie codziennej prasy.
Obejmuje: używanie gestów, symboli, rysunków aby przekazać wiadomość, np. kiwanie głową jako przeczenie, ale też tworzenie diagramów, aby przekazać złożony pomysł.
Te dwa obszary nie są kodowane w ICF, ale są zalecane przez ICD-11. Krótko opisujemy stosunek do szkoły i frekwencje a także podejście do sprawdzianów.
Ten obszar nie jest kodowany w ICF, ale jest zalecany przez ICD-11. Krótko opisujemy stosunek do rówieśników: czy podejmuje zabawy, jakie, czy potrafi je zainicjować i podtrzymać, czy jest wzajemność, czy jest obecna zabawa symbolicza (w udawanie).
Obejmuje: tworzenie słów, zwrotów i dłuższych wypowiedzi ustnych, które mają znaczenie dosłowne jak i nie wprost (domyślne), np. przekazywanie faktów czy opowiadanie historii.
Obejmuje: rozpoczynanie konwersacji (np. przez odpowiedni kontakt wzrokowy), która prowadzi do przekazania informacji albo dialogu, np. od przywitania się, przez przedstawienie tematu, po zadawanie pytań.
Obejmuje: podtrzymywanie wymiany / rozmowy przez naprzemienne wokalizowanie, mówienie czy używanie znaków, także rozpoczynanie nowych tematów lub rozszerzanie treści wcześniej wspomnianych w rozmowie.
Dla dzieci młodszych, czy słabiej funkcjonujących przydatna będzie też kategoria d710. Podstawowe interakcje międzyludzkie; która nie jest ujęta w wytycznych ICD-11 dla autyzmu.
Obejmuje: podejmowanie przelotnych kontaktów z obcymi, aby zrealizować określony cel, np. uzyskać informacje, dokonać zakupu.
Obejmuje: tworzenie i utrzymywanie relacji w sformalizowanym otoczeniu, np. z nauczycielami.
Obejmuje: tworzenie i utrzymywanie przyjaźni, opartych na wzajemnym szacunku i wspólnych zainteresowaniach.
Obejmuje: tworzenie i utrzymywanie związków zarówno z najbliższą jak i dalszą rodziną, a także z opiekunami prawnymi (jeśli dotyczy).
Obejmuje: tworzenie i utrzymywanie relacji opierających się na emocjonalnej i fizycznej atrakcyjności, potencjalnie prowadzących do długotrwałego intymnego związku. Uwaga: ICD-11 zaleca tutaj nie d7700, ale d7702. Związki seksualne
Wypełniając trzeba uwzględniać etap rozwojowy, wiek dziecka, np. od 3-latka nie będziemy oczekiwać, że sam coś ugotuje, ale np. może sam nalać sobie picie (chociaż tutaj też zależy to od rodziców i ich oczekiwań, "zwyczajów" domowych - czy dziecko ma okazję takiej umiejetności się nauczyć a potem nią wykazać).
Obejmuje: wybór, zakup, transport dóbr i usług potrzebnych do codziennego życia, czyli zakupy, zlecanie napraw, itd., ale też może to być bartel, czy zbieractwo, np. owoce z ogrodu.
Obejmuje: planowanie, organizacje, gotowanie i podawanie prostych posiłków dla siebie i innych, m.in. dobór odpowiedniego jedzenia i napoi, zebranie potrzebnych składników, podgrzewanie i przygotowanie potraw lub napoi na zimno, serwowanie jedzenia.
Obejmuje: utrzymanie porządku w domu w tym sprzątanie, pranie, używanie sprzętu domowego (odkurzacz, zmywarka, itp.), wyrzucanie śmieci, porządkowanie szaf, itp.
Obejmuje: pomaganie domownikom i innym w nauce, komunikacji, samoobsłudze, poruszaniu, zwracanie uwagi lub dbanie o dobrostan domowników.
Obejmuje: przeprowadzanie zarówno prostych jak złożonych i skoordynowanych działań w zakresie psychicznym i fizycznym potrzebnych dla wykonania pojedyńczego zadania, m.in. inicjowanie zadania, organizowanie czasu i przestrzeni, wykonywanie.
Obejmuje: podejmowanie prostych jak lub złożonych i skoordynowanych działań będących komponentem wielu, zintegrowanych, złożonych zadań, które są wykonywane w sekwencji lub równocześnie.
Obejmuje: podejmowanie zarówno prostych jak lub złożonych i skoordynowanych działań, aby planować, zarządzać i wykonywać czynności dnia codziennego, jak zarządzanie czasem, robienie planów.
Obejmuje: podejmowanie prostych lub złożonych działań, aby kontrolować swoją kondycję psychiczną dostosowując ją do wymagań sytuacji, szczególnie tych niosących dużą odpowiedzialność, stres, np. sprawdziany.
Zamiast zalecanego: d830. Edukacja pomaturalna, ujęto: d815. Przedszkole
Obejmuje: podejmowanie wszystkich działań objętych programem kształcenia zawodowego, aby przygotować się do podjęcia pracy.
Obejmuje: dostanie się do szkoły, włączanie się we wszystkie obowiązki zwiazane z edukacją, uczenie się, regularne uczęszczanie do szkoły, współpracowanie z innymi uczniami, korzystanie ze wskazówek nauczycieli, organizowanie sobie nauki, wykonywanie zadań i projektów edukacyjnych odpowiednich dla danego etapu edukacyjnego.
Obejmuje: uczenie się w oparciu o zorganizowane instrukcje, aby nabyć kompetencje potrzebne do podjęcia nauki szkolnej, w tym samobsługa, zdolności poznawcze, motoryczne, językowe, społeczne.
Obecnie tego działu nie ujęto. Obejmuje: d850. Pracę zarobkową, d8450. Poszukiwanie pracy, d8451. Utrzymanie pracy oraz d860. Podstawowe trakzakcje ekonomiczne.
Obecnie tego działu nie ujęto. Obejmuje m.in. używanie rąk (d440 i d445), poruszanie się po domu i innych budynkach (d4600 i 4602), używanie komunikacji (d470), prowadzenie (d475) i poruszanie się (d455).
Tylko dla niektórych pozycji są opisy, ponieważ same nazwy zazwyczaj dość jasno określają o co chodzi.
Obejmuje: dbanie o skórę, zęby, włosy, paznokcie, nos, genitalia, nie tylko w zakresie prostego mycia i suszenia (ale stosowanie do oczekiwań dla danego wieku dziecka).
Obejmuje: dbanie o komfort i zdrowie fizyczne oraz psychiczne poprzez m.in. utrzymywanie odpowiedniej diety, temperatury, unikanie niebezpieczeństw, szczepienia, kontrole u lekarza.
Obecnie brak opisów, ale planowane jest ich dodanie.
Obecnie brak opisów, ale planowane jest ich dodanie.
Obejmuje: Rozwijanie umiejętności rozumienia i używania podstawowych i złożonych koncepcji związanych z cechami rzeczy, osób lub zdarzeń.

Post Author: Tomasz Kurzeja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.