Ostatni rok poradni?

W materiałach rozesłanych przez kuratoria do m.in. poradni znalazł się zapis o likwidacji poradni (innych niż specjalistyczne) i włączenie ich do Centrów Dziecka i Rodziny. Szkoły specjalne nie będą likwidowane, ale dokument mówi o ich reorganizacji i czytając całość proponowanych zmian można odnieść wrażenie, że będą marginalizowane, „wygaszane” (chociaż dokładnie takie sformułowanie nie pada). Zatrudnieni […]

Poradnik dla nauczycieli – zdalna lekcja wideo, Zoom

W poradniku przedstawiono: Jak założyć konto w bezpłatnym planie na platformie „Zoom” – do prowadzenia zdalnych wideo lekcji. Jak zainstalować i szybko skonfigurować potrzebne oprogramowanie. Jak korzystać z samego programu – podłączyć się, rozmawiać, pisać (czat), udostępniać pliki, nagrania audio i wideo, rysować na wirtualnej tablicy i udostępniać widok otwartego u nas pliku .pdf z […]

Przyrost dzieci objętych pomocą p-p i kształceniem specjalnym

Datowany na 30 maja 2018 jest projekt rozporządzenia MEN w/s wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami … przez nauczycieli poradni … nauczycieli: pedagogów, psychologów … . W jego uzasadnieniu znajdziemy: Liczba dzieci i młodzieży obejmowanych w systemie oświaty pomocą psychologiczno-pedagogiczną rokrocznie rośnie. W 2012 r. różnymi formami tej pomocy objętych było 25% wszystkich uczniów, w […]

RODO – ochrona danych osobowych

W dużym uproszczeniu i tylko to co najważniejsze – takie są założenia do tego tekstu. To nie jest kompendium, tylko materiał „dla początkujących”.   Błyskawiczny wstęp Poradnie są miejscami, gdzie gromadzona jest bardzo duża ilość danych osobowych. To nie tylko dane teleadresowe, informacje o stanie zdrowia, wyniki testów, ale też nasze spisane obserwacje, wywiady. Oprócz […]

ICD-11 nowa, międzynarodowa klasyfikacja chorób

Podstawowe informacje o ICD-11 Wprowadzenie klasyfikacji ICD-11 opóźnia się w czasie. Ostatnie doniesienia mówią o maju 2018, ale na samych stronach WHO mamy bardziej ogólną deklarację „w 2018 roku” (aktualizacja: oficjalnie ICD-11 wydano 18 czerwca 2018 roku). Jak wygląda ICD-11 już wiemy, ponieważ wersja (robocza) dostępna jest w języku angielskim on-line pod adresem: https://icd.who.int/dev11 (a […]

ICF – o międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania

Esencja Czym jest ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania? jest klasyfikacją (tylko i aż), opracowaną przez WHO (która wydała też ICD-10/11), służy (przede wszystkim) do opisywania funkcjonowania człowieka – „jak sobie radzi”, a nie tego „co mu jest”, jest uzupełnieniem klasyfikacji ICD-10/11, ale jej nie zastępuje; podobnie jak nie zastępuje „typowego” opisu wyników testów psychologicznych (poniżej, […]