Otwarte poradnie

Dnia 29.04.2020 Premier ogłosił otwarcie od 06 maja żłobków i przedszkoli. W komunikacie na ten temat, na stronach MEN, znalazł się też paragraf, który cytuję poniżej w całości: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też […]

Poradnik dla nauczycieli – zdalna lekcja wideo, Zoom

W poradniku przedstawiono: Jak założyć konto w bezpłatnym planie na platformie „Zoom” – do prowadzenia zdalnych wideo lekcji. Jak zainstalować i szybko skonfigurować potrzebne oprogramowanie. Jak korzystać z samego programu – podłączyć się, rozmawiać, pisać (czat), udostępniać pliki, nagrania audio i wideo, rysować na wirtualnej tablicy i udostępniać widok otwartego u nas pliku .pdf z […]