Ostatni rok poradni?

W materiałach rozesłanych przez kuratoria do m.in. poradni znalazł się zapis o likwidacji poradni (innych niż specjalistyczne) i włączenie ich do Centrów Dziecka i Rodziny. Szkoły specjalne nie będą likwidowane, ale dokument mówi o ich reorganizacji i czytając całość proponowanych zmian można odnieść wrażenie, że będą marginalizowane, „wygaszane” (chociaż dokładnie takie sformułowanie nie pada). Zatrudnieni […]

Konferencja autyzm – 26 i 27.09.2018, Wałbrzych

W dniach 26 i 27 września 2018 odbędzie się w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku konferencja: Funkcjonowanie i formy wsparcia osób ze spektrum autyzmu. Oprócz referatów przewidziane są też sesje panelowe. Udział w konferencji jest darmowy. Szczegóły i rejestracja dostępne na stronie wydarzenia: http://konferencja-autyzm.ppp.edu.pl  

Przyrost dzieci objętych pomocą p-p i kształceniem specjalnym

Datowany na 30 maja 2018 jest projekt rozporządzenia MEN w/s wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami … przez nauczycieli poradni … nauczycieli: pedagogów, psychologów … . W jego uzasadnieniu znajdziemy: Liczba dzieci i młodzieży obejmowanych w systemie oświaty pomocą psychologiczno-pedagogiczną rokrocznie rośnie. W 2012 r. różnymi formami tej pomocy objętych było 25% wszystkich uczniów, w […]