Przyrost dzieci objętych pomocą p-p i kształceniem specjalnym

Datowany na 30 maja 2018 jest projekt rozporządzenia MEN w/s wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami … przez nauczycieli poradni … nauczycieli: pedagogów, psychologów … . W jego uzasadnieniu znajdziemy: Liczba dzieci i młodzieży obejmowanych w systemie oświaty pomocą psychologiczno-pedagogiczną rokrocznie rośnie. W 2012 r. różnymi formami tej pomocy objętych było 25% wszystkich uczniów, w […]