ICD-11 wydane!

Dnia 18 czerwca 2018 wydano oficjalną wersję ICD-11. Jest już dostępna przez stronę: https://icd.who.int/browse11/l-m/en   Na polską wersję zapewne trochę poczekamy.   Można także pobrać klasyfikację na swój komputer w formie plików tekstowych (spakowane archiwum).   Więcej informacji dotyczących ICD-11 zawiera nasz artykuł: ICD-11 nowa, międzynarodowa klasyfikacja chorób  

Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz

Aktualizacja 22.08.2018: Rozporządzenie zostało już podpisane: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2018, poz. 1601). Tekst ogłoszony rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001601/O/D20181601.pdf   ===== […]

Przyrost dzieci objętych pomocą p-p i kształceniem specjalnym

Datowany na 30 maja 2018 jest projekt rozporządzenia MEN w/s wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami … przez nauczycieli poradni … nauczycieli: pedagogów, psychologów … . W jego uzasadnieniu znajdziemy: Liczba dzieci i młodzieży obejmowanych w systemie oświaty pomocą psychologiczno-pedagogiczną rokrocznie rośnie. W 2012 r. różnymi formami tej pomocy objętych było 25% wszystkich uczniów, w […]

Nauka tworzenia opisów ICF

Przed przystąpieniem do korzystania z narzędzi do nauki tworzenia opisów ICF przeczytaj najpierw opis ICF i zasady korzystania z tej klasyfikacji. Idea ICF podkreśla konieczność indywidualnego podejścia do każdej osoby, stąd tworzenie narzędzi do automatyzacji opisów nie jest mile widziane, Dlatego celem przygotowanych narzędzi jest jest edukacja – docelowo wyszkolona osoba powinna poradzić sobie bez […]

RODO – ochrona danych osobowych

W dużym uproszczeniu i tylko to co najważniejsze – takie są założenia do tego tekstu. To nie jest kompendium, tylko materiał „dla początkujących”.   Błyskawiczny wstęp Poradnie są miejscami, gdzie gromadzona jest bardzo duża ilość danych osobowych. To nie tylko dane teleadresowe, informacje o stanie zdrowia, wyniki testów, ale też nasze spisane obserwacje, wywiady. Oprócz […]

ICD-11 nowa, międzynarodowa klasyfikacja chorób

Podstawowe informacje o ICD-11 Wprowadzenie klasyfikacji ICD-11 opóźnia się w czasie. Ostatnie doniesienia mówią o maju 2018, ale na samych stronach WHO mamy bardziej ogólną deklarację „w 2018 roku” (aktualizacja: oficjalnie ICD-11 wydano 18 czerwca 2018 roku). Jak wygląda ICD-11 już wiemy, ponieważ wersja (robocza) dostępna jest w języku angielskim on-line pod adresem: https://icd.who.int/dev11 (a […]

ICF – o międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania

Esencja Czym jest ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania? jest klasyfikacją (tylko i aż), opracowaną przez WHO (która wydała też ICD-10/11), służy (przede wszystkim) do opisywania funkcjonowania człowieka – „jak sobie radzi”, a nie tego „co mu jest”, jest uzupełnieniem klasyfikacji ICD-10/11, ale jej nie zastępuje; podobnie jak nie zastępuje „typowego” opisu wyników testów psychologicznych (poniżej, […]