Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz

Aktualizacja 22.08.2018: Rozporządzenie zostało już podpisane: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2018, poz. 1601). Tekst ogłoszony rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001601/O/D20181601.pdf   ===== […]